QuoteAktuellt hos oss

Här hittar du aktuella nyheter från Habitat 7.

Back arrow

Firande av att trästommen är på plats

Framväxten av Masthamnsgatan, eller Nya Långgatan för den som vill, är påtaglig för den som vistas i området Masthuggskajen. För varje dag kommer vi lite närmre visionen om en levande stadsgata med en mix av verksamheter och bostäder. Mellan Stena Fastigheters kontorshus Stuveriet och NCC:s kontorshus Brick Studios växer områdets enda trähus fram – en byggnad där naturen får flytta in i arbetsmiljön.

Träkonstruktionen är synlig både utifrån och inifrån. Från cykelparkeringen i bottenvåningen kommer ett sju meter högt träd att växa upp till entrén. Stora fönster ska täcka väggarna från golv till tak, vilket får dagsljuset att strömma in i lokalen, och högst upp i huset byggs en takterass med utsikt mot Linnéstaden. Även belysningens styrka och färgtemperatur är planerad in i minsta detalj för att få hyresgästerna att må så bra som möjligt.

– Det finns en mängd studier som visar att vi mår bäst i naturen. Vi har jobbat för att stötta hyresgästernas välmående och hälsa på flera sätt. Habitat 7 kommer med sin speciella arkitektur vara en pusselbit i att skapa den kontrastrika och stimulerande stadsdel som Masthuggskajen blir, säger Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare på NCC Property Development.

Högt grundvattentryck och mycket buller

Alla husbyggen kommer med utmaningar. Att bygga trähus innebär både brandrisk och utmaningar vad gäller akustiken. Markförhållandena är inte heller ultimata, då huset byggs på lera och en mark med högt grundvattentryck. Bygget står dessutom utmed E45:an och utsätts för både buller och vibrationer.

– Men vad vore livet utan lite utmaningar? säger Johan Sundberg, platschef på NCC Property Development.

Byggprocessen startade efter sommaren 2022 men försenades något under hösten/vintern. Den gamla kajkanten ligger under mark, vilket ledde till en rad överraskningar i form av arkeologiska fynd. När bygglaget började gräva stötte de först på en gammal pråm, som förr användes till att frakta varor till och från Hisingen, och därefter hittade de båt efter båt.

– Det låg en hel båtkyrkogård under oss. Men vi har haft ett spännande år och vi har en lång spännande tid framför oss. Tidsmässigt är vi nästa halvvägs in i byggprocessen, säger Johan Sundberg.

Fokus på hållbarhet i alla led

Arbete med huset har utgått från ett brett hållbarhetsprogram som täcker allt från social hållbarhet till faktisk klimatpåverkan. De byggdelar som vanligtvis har störst klimatpåverkan är grundläggningen, stommen och fasaden. Med hänsyn till detta har NCC gjort en rad hållbara val.

Vad gäller grundläggningen, så har betongpålar gjorda av klimatförbättrad betong ersatt stålpålar. Den nedre tredjedelen av pålarna består dessutom av trä. Även trästommen kommer att kompletteras med delar av betong för att ge stommen en viss tyngd och stabilitet. I marken finns nämligen mycket lera och ett högt grundvattentryck, vilket gör att ett hus enbart byggt av trä kunnat flyta iväg. På fasaden är stål och aluminium ersatt med trä och i fönstren monteras återvunnet glas.

– Även invändigt använder vi så mycket återbrukat material som möjligt, också i detaljerna. Det handlar hela tiden om att få till rätt material på rätt plats, som uppfyller bra funktioner. Vi lär oss mycket på resan, inte minst hur vi ska jobba i framtiden, säger Anders Enebjörk, hållbarhetsspecialist på NCC Property Development.

Firandet av att trästommen nu är på plats skedde tillsammans med inbjudna gäster.

Bild, från vänster: Peter Arvidsson (projektchef NCC), Magnus Simonsson (affärschef NCC), Katrin Troedsson (vd på MAQS advokatbyrå, framtida hyresgäst i Habitat 7), Soumia El Ghazouani (fastighetsutvecklare NCC) och Anders Pettersson (arkitekt Krook & Tjäder).

Text och foto: Sofia Björkman, Socker & Bly. Artikeln är hämtad ifrån masthuggskajen.se 

 

Back arrow