QuoteAktuellt hos oss

Här hittar du aktuella nyheter från Habitat 7.

Back arrow

I Habitat 7 bjuder vi in naturen i huset

Habitat 7 kommer att bli ett unikt kontorshus – ett hus som byggs till stora delar av trä mitt i centrala Göteborg. Arbetet med husets gestaltning och utformning har genomgående inspirerats av den nordiska naturen och den kraft, energi och avkoppling vi människor ofta upplever när vi befinner oss i där. Dessa positiva egenskaper ville vi plocka med oss in i Habitat 7!

Jag heter Soumia El Ghazouani och är ansvarig fastighetsutvecklare för Habitat 7, ett projekt som både jag och NCC är väldigt stolta över.

Så länge jag har arbetat med fastighetsutveckling har min dröm varit att utveckla ett kontorshus i trä. Idén växte sig än starkare efter att jag deltagit på en konferens om arkitektur 2017. När jag förstod vilka fördelar ett trähus för med sig, inte bara för minskad klimatpåverkan, utan också hur starkt kopplat det är till ökat välmående för de som vistas i huset, blev drivkraften än starkare. Sverige och Göteborg har en lång tradition av träbyggnation, trots detta har man byggt väldigt få höga hus i trä.

Inom NCC arbetar vi alltid materialneutralt och utgår från rätt material på rätt plats som grundtanke. Vi har erfarenhet av att bygga i trä då vi bland annat har byggt kontorsfastigheten Magasin X i Uppsala, vilket bidrog till viktiga lärdomar och kompetens internt.

Naturen flyttar in

Tillsammans med arkitektbyrån Krook & Tjäder tog vi fram ett koncept för Habitat 7, med målet att så mycket trä som möjligt ska vara synligt i husets interiöra miljöer. Naturen ska vara styrande genom hela konceptet och visa sig i allt ifrån synliga träbalkar till växtväggar. Vi har även tagit andra aspekter i beaktande, aspekter som påverkar de personer som har sin arbetsplats i Habitat 7. Vi har säkerställt att det finns tillgång till bra luft i lokalerna, en god ljudmiljö, stora fönsterpartier som ger mycket dagsljusinsläpp, väl genomarbetade materialval. Allt för att skapa en god levnadsmiljö för de hyresgäster som flyttar in och driver sina företag i huset.

När man kommer in i huset så kommer man att mötas av ett sju meter högt träd som växer ifrån källarvåningen och upp i husets entré. Här kommer det även att finnas växtväggar – det ska kännas som att du kliver in i den svenska skogen. För att uppmuntra till rörelse så är ingången till trappan inglasad. Detta gör den synlig och gör förhoppningsvis att vissa av dem som arbetar i huset väljer att gå i trappan istället för att ta hissen. Små saker i vardagen som vi vet kan göra stor skillnad och bidra till en bättre hälsa.

I gatuplanet kommer det även att finnas två mindre restauranger och en växtbutik. Om man tar sig högst upp i huset så möts man av en grönskande gemensam terrass, en grön oas med utsikt över Linnéstadens takåsar.

Vi har även lagt stort fokus på belysningen inne i huset. Vår ljusdesigner har fokuserat på välbefinnandet och där är ljus en oerhört viktig del. Att ha möjlighet att dämpa och öka ljusets intensitet och styrka utifrån behov för att skapa harmoni och spännande miljöer är betydelsefullt.

I nästa del av bloggen kommer jag att berätta mer om hur vi har tänkt när vi har utformat husets väl genomarbetade cykelrum, vilka certifieringar vi siktar emot och om hur vi har arbetat med klimatmedvetna materialval i huset. Välkommen tillbaka!

Om Habitat 7

Habitat 7 blir det tredje kontorshuset som NCC bygger på Masthuggskajen i Göteborg, ett unikt trähus i nio våningar där huset har utformats med en utpräglad hållbarhetsprofil hela vägen från första skiss till samtliga materialval.

Back arrow